Mentale training voor teams
Mentale training voor teams of selectiegroepen is een trainingstraject waarin de basisprincipes van de sportpsychologie en mentale training worden uitgelegd. Tijdens groepsopdrachten en oefeningen worden de belangrijkste mentale vaardigheden behandeld en geoefend. De inzichten in de mentale vaardigheden helpen zowel de individuele teamleden als het team als geheel beter te presteren. De mentale training kan in overleg en in samenwerking met de trainer/coach toegepast worden in onderdelen van de fysieke training. Het team leert hierdoor de mentale vaardigheden ook daadwerkelijk toe te passen.

De inhoud van de training wordt in overleg met de opdrachtgever vastgelegd. Afhankelijk van de behoeften van het team kan worden gewerkt aan thema’s als teambuilding, het stellen van teamdoelen, verbeteren van communicatie en vragen als hoe ga je met elkaar om. Afspraken, doelen, verwachtingen, sterktes en zwaktes van het team worden duidelijk gemaakt. Dit inzicht zorgt ervoor dat problemen vooraf aan een wedstrijd opgelost kunnen worden zodat tijdens de wedstrijd optimaal gepresteerd kan worden. 

Bij team prestatievraagstukken kan gebruik gemaakt worden van een SpotlightPROFILE. Dit is een profiling-en coachingstool die mensen in teams en op individueel niveau in beweging brengt door inzicht te verschaffen in mindset en gedragsstijl, zodat zij aanpassingsvermogen ontwikkelen en beter presteren onder druk.

De bijeenkomsten worden verzorgd op locatie

Voor meer info kijk ook eens op PEC Zwolle, Omgaan met tegenslagen, Mentale training voetbal