Vragen over EFT

Vragen over EFT 

 1. Wanneer zijn we emotioneel vrij?

 • Als we zowel lichamelijk als geestelijk vrij zijn van spanningen.
 • Als we in ons doen en laten niet belemmert worden door beperkende gedachten.
 • Als we onszelf in alle eerlijkheid accepteren in wie en wat we zijn.
 • Durven erkennen dat we gedrag vertonen waar we soms ook niet trots op zijn.
 • Ons realiseren dat het ’t beste gedrag is dat we nu kunnen realiseren.
 • Open staan om hierin te leren , te ontdekken en los durven te laten.

 1. Hoe is het mogelijk dat een enkele behandelmethode zoveel verschillende problemen positief kan beïnvloeden?

Het uitgangspunt van de Emotional Freedom Technieken is dat alle blokkerende emoties ergens veroorzaakt zijn door ervaringen en deze laten zich heel fysiek ervaren. Een ander woord voor het energiesysteem dat hierbij betrokken is kunnen we in fysiologische taal het onbewuste zenuwstelsel oftewel het vegetatieve zenuwstelsel noemen. Emoties en veel fysieke ongemakken zijn onlosmakelijk met dit zenuwstelsel gerelateerd. Het maakt dus niet uit of het probleem een fobie is, hoogtevrees, examenvrees, een psychologisch trauma, fysieke pijn of rouwgevoelens zijn. Iets wordt een geestelijk of lichamelijk probleem als er bij een gebeurtenis inadequaat is gehandeld of als er sprake is geweest van machteloosheid. Vanuit conventioneel oogpunt bezien lijkt het bijna onmogelijk om met één methode zoveel uiteenlopende problemen op te kunnen lossen, en bestaan er allemaal verschillende professies die hier hulp bij verlenen. Maar als we op het niveau van het vegetatieve zenuwstelsel de fysiologie kunnen beïnvloeden is er op zeer veel gebieden veel te bereiken.

 1. Zijn er contra-indicaties voor het gebruik van EFT?

In de jaren dat EFT wordt toegepast zijn er geen contra-indicaties bekend. Het is echter af te raden om als ongeschoold EFT therapeut bij andere mensen die labiel zijn een zeer gevoelig emotioneel probleem te behandelen als je niet goed weet hoe je dusdanig gedoseerd een emotie kan benaderen dat een cliënt zich veilig kan blijven voelen. Een getraumatiseerd persoon die zijn probleem niet voor niets heeft proberen te verdringen zit niet te wachten op een herbeleving die uit de hand loopt en er als het ware een nieuw trauma bij krijgt. Verder is er voor leken als snel bij huis tuin en keuken gebruik een goed resultaat te behalen.

 1. Wanneer werkt EFT niet?

Als je met EFT werkt is het van het grootste belang dat er heel specifiek wordt gewerkt. In het wilde weg tappen biedt niet zoveel soelaas. Er moet fysiek een emotie voelbaar zijn, zoals b.v. een spanning, druk, benauwdheid in min of meerdere mate, en de ademhaling moet niet geblokkeerd worden om deze emotie tegen te houden. Toelaten en accepteren van emoties is juist een basis voorwaarde om met EFT effect te kunnen hebben. Het helpt verder ook om zo mogelijk de emotie zo kernachtig en eerlijk te verwoorden en gelijktijdig de tappunten te bekloppen en diep door te blijven ademen, ook als er spanningen vrijkomen. Wordt aan deze voorwaarden niet voldaan dan wordt een ervaring die met spanning is beladen niet goed geneutraliseerd. Belangrijk is ook om het effect van je handeling te controleren door voor en na een tapronde te checken of de spanning meer of minder is of zo mogelijk geheel verdwenen is. Blijft de spanning bestaan dan is het belangrijk om alle hierboven gegeven voorwaarden te checken en ook na te gaan of er wel specifiek genoeg aan een issue is gewerkt. Als het geen effect oplevert is het niet zo dat EFT niet werkt maar dat er niet nauwkeurig genoeg is gewerkt. EFT is in zichzelf niet moeilijk maar exactheid in de toepassing luister heel nauw. Een professional in EFT kan u dan op weg helpen.

Het kan ook zijn dat iemand belast is vanwege elektrosmog, dit is een overdaad aan elektromagnetische belasting door elektrische apparatuur in de woon- en werkomgeving.

Het kan ook zijn dat een cliënt onbewust een grote innerlijke weerstand heeft om bepaalde emoties toe te laten vanwege de vermeende gevaren die dat voor hen zou kunnen hebben. Het is van groot belang om de behandelomstandigheden daarom dan ook uiterst veilig moeten zijn. De therapeut is hierin een enorm belangrijke schakel. Kennis van het werk, empathie, geduld en creativiteit bepalen voor een belangrijk deel hoeveel een cliënt zich durft over te geven. Rustig aan beginnen zodat de cliënt voortdurend het gevoel heeft controle over zichzelf en de situatie te hebben. Als een cliënt emotioneel gesloten blijft of tijdens het tappen dissocieert en alleen mechanisch meedoet zal er aan het oorspronkelijke probleem ook niet veel veranderen. Een goede therapeut heeft daar oog voor en moet voldoende bagage hebben creatief ingangen te vinden waardoor een cliënt zich wel te openen. Humor is hierbij geen verboden middel dat werkt juist ontspannend en drempelverlagend.

 1. Kan ik mijzelf behandelen?

Het mooie van de EFT methode is dat de techniek heel goed als zelfhulp techniek gebruikt kan worden. Het leren van de tappunten is niet het probleem, desnoods kijk je op een afbeelding waarop de punten staan aangegeven. Zoals gezegd, als je je aandacht op een spanning, een belastende gedachte of een probleem richt en je volgt de basisprocedure dan kan de techniek al zijn uitwerking hebben. Let daarbij dus altijd op een diepe ademhaling en blijf gefocust op het onderwerp. Hoe meer jij je hieraan overgeeft hoe groter het effect. Voor meer problematische emoties, pijnklachten en bij coaching is vaak meer kennis van het lichaam, pathologie en psychologie noodzakelijk en kan een getrainde EFT therapeut extra begeleiding geven en sneller resultaat boeken. Het vinden van verborgen aspecten van een probleem is een van de belangrijke vaardigheden die noodzakelijk zijn. We hebben n.l. allemaal zo onze eigen blinde vlek waar het onze zelfbeeld betreft en een buitenstaander ziet die vaak wel.

 1. Helpt EFT ook als mijn klacht al heel lang bestaat?

De duur van de klacht is niet bepalend voor de lengte van de behandeling. Het kan heel goed zijn dat een al lang bestaande angst zich in een paar minuten oplost om vervolgens nooit meer terug te komen. Wanneer er in het verleden met andere therapieën alleen maar cognitief aan een angst is gewerkt maar er nooit echt met het fysiek voelen van de emotie is gewerkt, dan begrijpt iemand misschien wel zijn angst maar kan hij er fysiek nog steeds niet vanaf zijn en hem daarom nog altijd lichamelijk voelen. Bij reeds lang bestaande problemen hebben er zich in de loop van de tijd als gevolg daarvan meestal wel meerdere andere

aspecten ontwikkeld. Dat kan wel invloed hebben op de duur van de behandeling.

 1. Hoe lang duurt over het algemeen een behandeling?

Deze blijkt in vergelijking tot andere conventionele therapieën meestal korter te zijn. Regelmatig zijn mensen binnen 5 sessies verlost van hun probleem, soms zelfs in 1 à 2 keer. Veel mensen hebben vaak al één of meerdere trajecten zonder resultaat doorlopen en vinden vervolgens verbazend snel een goed effect . Dat is niet omdat EFT een tovermiddel is maar omdat alle facetten van deze techniek juist daar in het emotionele fysieke proces ingrijpen waar het snelst een neutralisatie/ontlading bewerkstelligd kan worden.

 1. Waarom focust EFT zich op negatieve emoties, dat maakt toch alles alleen maar erger?

Mensen hebben geen last van hun positieve emoties maar ervaren wel lichamelijk- en psychisch ongemak bij negatieve emoties. Het gaat er juist om dat we niet net doen alsof er geen negatieve emoties zijn en we net doen alsof er niets aan de hand is. Dat is nu juist wat er over het algemeen gedaan wordt met negatieve emoties, net doen of ze er niet zijn. Dat kan je wel proberen maar als er stress situatie in het spel komt dan zal er meestal direct en snel onbewust, vanuit het emotionele geheugen (de amygdala)een waarschuwingssignaal in het lichaam ervaren worden van : “Pas op”. Zo werkt het emotionele brein nu eenmaal. Een ezel stoot zijn kop niet graag tweemaal tegen dezelfde steen.                                                                       Juist door het toepassen van EFT op de beleefde negatieve emotie heeft als gevolg dat dit waarschuwingssignaal uit de amygdala geneutraliseerd wordt zodat het ook niet meer gevoeld kan worden. Wanneer bijvoorbeeld een angst lichamelijk niet meer gevoeld wordt is het ook geen angst meer. Dat is ook wat mensen na een behandeling zo verbaasd. Dat is dat als ze na een sessie aan hun probleem denken daar geen nare gevoelens meer bij hebben. Dan houdt het ook op een probleem te zijn. In EFT heeft zich echter ook een nieuwe techniek ontwikkeld genaamd Positieve EFT, dat toegepast kan worden na het oplossen van negatieve emoties om het energieniveau naar een nog hoger level te brengen zodat mensen nog meer in hun kracht kunnen komen en nog meer het beste uit zichzelf naar boven kunnen laten komen.

 1. Kan EFT ook voor kinderen toegepast worden?

Bij kinderen werkt EFT juist heel snel. Zij zitten juist nog eerlijk en snel bij hun gevoel en de kinderwereld kan vaak ook vol zitten met verdriet, angst, onzekerheid, onrust en spanning van de school of familieproblemen. Ook ADHD kinderen kunnen er bijvoorbeeld veel baat bij hebben om van hun bovenmatige onrust af te komen. Ook hen is het aan te leren het zelf toe te kunnen passen.

 1. Helpt EFT beter als een ander het met mij doet dan wanneer ik het alleen met mijzelf doet?

EFT is een bijzonder goed zelfhulpmiddel en je kan er in bijzonder veel gevallen effectief gebruik van maken. Maar als beginner met een paar bladzijden tekst en tappunten krijg je niet direct de essentie mee van wat er allemaal essentieel van belang is bij het toepassen van deze techniek. Het leren voelen van je emoties, het verwoorden van emoties, het gedetailleerd aanpakken van een issue zonder dat je onbewust van het ene op het ander probleem overgaat is belangrijk. Iedereen heeft onbewuste verborgen overtuigingen en blinde vlekken alleen a;l daarom is het goed om met een goed geschoolde EFT therapeut te werken als het om gecompliceerde problematiek gaat. Deze werkwijze is door sommigen al reeds benoemd als somatische psycho therapie omdat het aangrijpingspunt vnl het lichaam is.