Seksueel misbruik en EMDR

EMDR wordt vaak na seksueel misbruik ingezet om de traumatische gebeurtenissen een plaats te geven in je brein. Maar wat gebeurd er allemaal bij seksueel misbruik.

We hebben twee soorten seksueel misbruik.

Hands-on :

 • Tongzoenen
 • Betasten
 • Gedwongen manuele bevrediging
 • Penetratie van voorwerpen
 • Gedwongen orale seks
 • Anale/vaginale penetratie

Hands-off

 • Dreigen met beelden sexting
 • Gedwongen porno/seks kijken
 • Gefotografeerd worden
 • Gedwongen worden tot zelf bevrediging

Filmpje over Nee zeggen 

Verkrachting roept vaak stereotype beeld op : “de man in de bosjes of de kinderlokker”. Maar de meeste daders zijn een bekende.

Risicofactoren en risicogroepen :

 • 14 tot 24 jarigen lopen 4x meer risico om een verkrachting mee te maken dan andere leeftijdsgroepen
 • Mensen met een verstandelijke beperking maken 3-5x vaker seksueel geweld mee
 • Uithuisgeplaatste kinderen zijn at risk voor seksueel geweld door ‘peers’ of professionals
 • Alcoholgebruik door dader, slachtoffer of beide verhoogt  risico op meemaken/uitvoeren van seksueel geweld
 • Eerder seksueel geweld of seksueel trauma, seksueel trauma

Misverstanden over seksueel geweld plegers :

 1. Plegers zijn enge mannen in een busje (85% van de seksueel geweld plegers zijn bekenden, 38% van de veroordeelde plegers heeft tenminste 1 minderjarige binnen eigen familie misbruikt, plegers zijn meestal familieleden, m’n (stief)vader)
 2. Plegers van seksueel geweld zijn  psychopaten (meeste plegers zijn niet gestoord, meeste plegers zijn jagers, wel anti-sociaal gedrag, daderschap verbreden naar niet-seksueel ernstig grensoverschrijdend gedrag)
 3. Alle plegers zijn pedofiel (meerderheid veroordeelde plegers van kindermisbruik is geen pedofiel, pedofilie= seksuele voorkeur voor pre-puberale kinderen, misbruik=gedrag, verkettering werkt isolement en daarmee misbruik in de hand
 4. Plegers zijn allochtonen (uit het proefschrift van Wineke Smid : zij constateert uit een steekproef van plegers van een verkrachting in Nederland relatief vaak worden gepleegd door niet westerse allochtonen, autochtonen zijn juist weer oververtegenwoordigd als het aankomt op kindermisbruik
 5. Plegers zijn volwassen mannen (50% van al het seksueel overschrijdend gedrag wordt gepleegd door jeugdigen, gemiddeld 7% van alle gevallen van kindermisbruik worst gepleegd door meisjes/vrouwen, gevolgen misbruik door vrouw wordt onderschat)
 6. Plegers zijn zelf misbruikt (1/3 van de zedendelinquenten geeft aan zelf misbruikt te zijn, de kans om misbruik te gaan plegen is voor een misbruikt kind groter dan voor een niet-misbruikt kind maar de meeste slachtoffers worden geen pleger)
 7. Daderbehandeling helpt niet (plegers hebben baat bij behandeling, bij elk type pleger wordt het risico op recidive lager door behandeling, helaas krijgt slechts een minderheid van de plegers een behandeling binnen de forensische GGZ)
 8. Eens een pleger… (de meerderheid valt niet in herhaling van een seksueel delict, in Nederland: in een periode van 10 jaar wordt 15% opnieuw aangeklaagd of veroordeeld voor een zedendelict)
 9. Plegers zijn monsters (Plegers zijn overwegend normale mannen, de meeste plegers hebben een laag zelfbeeld, gevoelens van insufficiëntie, actieve verwaarlozing in voorgeschiedenis moeite met intieme en sociale relaties, ‘buitenstaanders’
 10. Kinderporno downloaders doen het zelf (uit onderzoek blijkt dat 2% vd kinderporno downloaders zelf misbruik plegen)

Nog wat cijfers : 

1 op de 3 misbruikte mannen heeft het nooit verteld

1 op de 4 misbruikte vrouwen heeft het nooit verteld

De mensen die het wel vertellen doen dit pas als ze volwassen zijn.

Wat zijn de gevolgen van seksueel misbruik ?

Van de mensen die te maken hebben gehad met seksueel misbruik ontwikkelt 28 tot 60% een comorbide depressieve stoornis en 25 tot 50% comorbide borderline.

Chronisch seksueel misbruik staat zelden op zichzelf. Vaak gecombineerd met affectieve verwaarlozing, geweld of mishandeling. Daarom is causaliteit moeilijk vast te leggen.

Verdere gevolgen kunnen zijn :

Vergeleken met andere trauma’s is het risico op PTSS het hoogst na een verkrachting.

Seksueel geweld verdubbelt de kans op seksuele problemen en bekkenbodemproblemen

Van de meisjes en vrouwen die een verkrachting hebben meegemaakt raakt 7% daardoor zwanger.

Behandeling

Slachtoffers van seksueel geweld behandelen we altijd in een intensief meerdaags traject. Dit doen we omdat is gebleken dat de veel effectiever en sneller werkt dan wekelijkse bijeenkomsten. Dit betekend dat u meerdere dagen aan een gesloten bij ons in therapie bent. U ontvangt dan dagelijks meerdere keren en langer therapie.

Dat is bij ons toch veelal EMDR therapie en Imaginaire exposure. Ieder traject in een op een met een vaste begeleider/therapeut.

We maken hoe moeilijk het traject ook is een lijst met de gebeurtenissen die hebben plaats gevonden en hoeveel last je daar in het hier en nu nu nog last van hebt. En we maken een rode draad formulier. Zo behandelen we alleen de trauma die de PTSS aansturen, het geeft structuur, geen nieuwe herinneringen en is de kans op vermijding door de patiënt uit te sluiten.

Vergoedingen :

Wij hebben er met onze praktijk bewust voor gekozen om te stoppen met vergoedingen van de zorgverzekeraars. Wij willen graag kwaliteit leveren en kijken naar wat de cliënt echt nodig is i.p.v. standaard protocollen en andere zaken waarbij word gekeken wat krijgen we vergoed van de verzekeraar. In veel gevallen kan een werkgever een belangrijke rol spelen in de vergoedingen. Deze zijn belasting aftrekbaar maar indien u ziek thuis zit kost een werkgever dit gemiddeld €240,- per dag, de werkgever heeft er dus baat bij dat u snel weer in staat bent om de werkzaamheden te hervatten. Een intensief traject kost €1500,- en dat is best veel geld maar achteraf horen we dat het het geld echt dik waard is geweest.

Wij gaan voor uw belang, om u te zo goed mogelijk te kunnen helpen, dat is wat voor ons telt!