EMDR bij kinderen

EMDR bij kinderen. Ieder kind of jongere komt in zijn leven situaties tegen die helaas niet altijd even fijn zijn. Omdat kinderen een groot oplossend vermogen hebben kunnen ze hier in de meeste gevallen na verloop van tijd weer prima mee omgaan. Helaas gebeurt dit niet in iedere situatie. Soms kan een ervaring een dusdanig grote impact hebben dat een kind “vast” blijft zitten en de ervaring als het ware als een zichzelf repeterend filmpje voor zich blijven zien.

 

Maar wat is EMDR dan?

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Dit betekent: Door oogbewegingen minder gevoelig worden en opnieuw informatie verwerken.
EMDR is een kortdurende effectief bewezen behandelmethode. Het wordt ingezet om ingrijpende of schokkende gebeurtenissen die mensen niet goed hebben verwerkt alsnog te verwerken. Bij een EMDR-behandeling wordt de onaangename gebeurtenis bewust teruggehaald met alle beelden(vaak middels een tekening van het kind), gevoelens en lichamelijke sensaties die daarbij horen. Tegelijk wordt een afleidende taak aangeboden. Dit kan op verschillende manieren:

 • Het met de ogen volgen van de hand (bij kinderen werk ik ook vaak met een kleine vingerpopje) of pen die op 30 cm afstand van het gezicht heen en weer beweegt,
 • Via een koptelefoon luisteren naar tikjes die afwisselend in het linker en rechter oor worden aangeboden,
 • Tactiele stimulatie (d.m.v. aanraking) door afwisselend op de rechter en linker hand te trommelen of te tappen. Of door afwisselend tikjes op de knieën te geven.

Wanneer kan EMDR handig zijn?

Zoals gezegd heeft een kind/jongere een groot zelf oplossend vermogen. Soms is dit echter niet genoeg. EMDR kan dan helpen om ervaringen en situaties te neutraliseren. EMDR is inzetbaar wanneer een kind met problemen blijft kampen die te maken hebben met eerder meegemaakte ingrijpende gebeurtenissen, trauma of nare ervaring. Helaas is het niet altijd gemakkelijk om onverwerkte herinneringen als zodanig te herkennen. Ieder kind reageert immers op zijn eigen manier. Soms zie je als ouder duidelijk dat een kind ergens mee zit omdat het boos, driftig of verdrietig is. In andere gevallen kan een kind juist stil worden zonder dat de ouder goed in de gaten heeft wat er speelt. Bovendien vinden kinderen het vaak lastig om hun ouders met hun gevoel te belasten.

EMDR BIJ JONGE KINDEREN, PRE-VERBAAL TRAUMA

Wij hebben ons gespecialiseerd in trauma bij hele jonge kinderen, onder de vier jaar. Dit noemen we een pre-verbaal trauma, kinderen kunnen op deze leeftijd er nog geen woorden aangeven. Maar in het brein ligt de gebeurtenis wel opgeslagen. Dit zorgt er voor dat er dus wel triggers zijn die actief kunnen worden. Bij kinderen met een (pre-verbaal) trauma zien we vaak gedragsproblemen en slaapproblemen. Meer info over pre-verbaal trauma zijn hier te lezen.  

Of lees meer over Mees die EMDR onderging 

Wat is het effect van EMDR?

De hierboven genoemde sets oogbewegingen, geluiden (tikjes m.b.v. koptelefoon) en aanrakingen zullen er langzamerhand toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt dus steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden zelf en worden ze bijvoorbeeld waziger of kleiner. Een andere mogelijkheid is dat er spontaan nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende, betekenis aan de gebeurtenis geven. Deze effecten dragen ertoe bij dat de nare ervaring steeds meer een neutrale plek krijgt in herinneringen en het verdere leven van het kind.

EMDR kan heel breed ingezet worden bij zeer verschillende situaties en gebeurtenissen. Enkele voorbeelden kunnen zijn:

 • Brand, (verkeer)ongeval, inbraak, overval
 • Echtscheiding, adoptie, uithuisplaatsing
 • Huiselijke ruzies en geweld
 • Misbruik, mishandeling, verwaarlozing (emotioneel, pedagogisch)
 • Ernstige ziekte en/of (plots) overlijden van een ouder, geliefd familielid of huisdier
 • Natuurramp, oorlogsgeweld
 • (Faal)angsten op school, proefwerk, spreekbeurt
 • Pestervaringen, afwijzing door leeftijdsgenoten
 • Angsten en fobieën (tandarts, dieren, vliegen, autorijden enz)
 • Paniek raken, hyperventilatie, ademnood
 • Beangstigende gedachten, bijvoorbeeld over de dood of over dingen die mis zouden kunnen gaan.
 • Gebeten worden door of schrikken van een dier
 • Opgesloten raken in een kleine ruimte (toilet of lift)
 • (Ernstig) ziek zijn
 • Verslikken
 • Het zien van een enge film of gewelddadige tv-beelden
 • (Terugkerende) nachtmerrie
 • Medische ingrepen, zoals prikken of narcose
 • etc…..

Uiteraard is bovenstaande lijst niet volledig. In principe kan een situatie of gebeurtenis waar nu nog een negatieve lading op zit met behulp van EMDR behandeld worden.

https://youtu.be/H36dvHqfJ_g
EMDR bij kinderen met een medische

Wat zijn de voordelen van EMDR bij kinderen?

EMDR is een bewezen effectieve methode. Klachten verminderen of verdwijnen na behandeling en uit onderzoek blijkt dat dit resultaat blijvend is. EMDR werkt relatief snel. Vaak zijn 3-5 sessies al voldoende mits het om een enkele ervaring gaat. Tijdens EMDR wordt er veel minder gesproken dan bij andere therapie. Dit is met name een voordeel voor jonge kinderen of kinderen/jongeren die zich d.m.v. taal minder goed kunnen uiten. Bovendien kan de begeleiding aangepast worden aan de leeftijd en ontwikkelingsniveau van het kind. Wij werken zonder wachtlijsten en maakt u vandaag een afspraak dan zetten we alles op alles op je deze week nog te ontmoeten en de behandeling te starten.

Zijn er ook nadelen?

Na afloop van een EMDR sessie kunnen de effecten nog even doorwerken. Dat is natuurlijk prima en ook de bedoeling. Toch kan dit er soms toe leiden dat een kind/jongere het idee heeft even de regie kwijt te zijn. Bijvoorbeeld als er nieuwe beelden of gevoelens naar boven komen. Vaak is het dan een geruststelling om te weten dat dit in de regel maar enkele dagen aanhoudt. Daarna is er als het ware een nieuw evenwicht ontstaan. Het is aan te bevelen samen met je kind een dagboekje bij te houden of ontspanningsoefeningen te doen.

Aangemeld en dan?

EMDR kan integraal onderdeel zijn in onze instelling. Dat wil zeggen dat ik ten tijde van de intake een inschatting maak welke therapievorm het beste zou kunnen werken. Als dit EMDR is, volgt altijd eerst een oudersessie. Het is namelijk van groot belang dat ouders weten wat EMDR inhoud en vooral ook hoe ze hun kind het beste kunnen steunen/begeleiden. Tussen de sessies door houden we contact over het verloop. Dus, hoe gaat het thuis? Wat merk je? Enz. Tot slot is er een evaluatie met ouders en kind.

Naast EMDR voor kinderen en jongeren kunnen ook ouders/volwassenen bij ons terecht met hun hulpvraag. Want het kan uiteraard zo zijn dat een ouder dusdanig last heeft van een nare ervaring/herinnering dat dit doorwerkt binnen het gezin. Ook dan kan EMDR helpen de situatie te normaliseren.

Lees hier het waargebeurde verhaal van een puber na mishandeling van de vader.

En het verhaal van Mees 1.5 jaar krijgt Pre-verbale emdr therapie