EFT bij traumaverwerking kan op diverse manieren worden ingezet. Maar wat is EFT hier proberen we je zoveel mogelijk uit te leggen en te vertellen over EFT bij traumaverwerking.

Wat is EFT

De Emotional Freedom Techniques, is een korte en makkelijk te onthouden methode om positieve veranderingen in je leven te bewerkstelligen.
Het is een onderdeel van de Energetische Psychologie en is een positieve, effectieve en snelle methode om remmingen, angsten en andere negatieve emoties in een paar minuten kwijt te raken.

Deze simpele technieken hebben een sterke invloed in bepaalde hersengebieden en vermindert in die gebieden de te hoge prikkelactiviteit. Het verwijdert de negatieve lading van belastende herinneringen.

Wie kunnen EFT gebruiken?

EFT kan gebruikt worden bij volwassenen, kinderen, door professionele hulpverleners maar is ook goed toe te passen voor huis, tuin en keuken gebruik bij zowel lichamelijke als emotionele klachten zoals angsten, verslavingen, remmingen en fysieke klachten

EFT is bijna te simpel. Het is een elegant, dynamisch, pijnloos en effectief proces en de resultaten zijn blijvend, zonder eindeloze praatsessies en behandelingen.

Trauma’s zoals schrik, angst kunnen verstoringen in het energiesysteem
van het lichaam veroorzaken. Je voelt in je lichaam een groot aantal
ongewenste sensaties. Zoals b.v . een harde buik, een’knoop’ in de maag of een druk op de borst.
Door eenvoudig te tappen op een aantal specifieke punten op het lichaam, terwijl je focust op de negatieve emotie, begint de energie weer vrij te stromen en de vervelende en ongewenste gevoelens en sensaties
worden weer verdreven
Nu de energie weer vrij door je lichaam stroomt ben je weer tot alles in staat. Je voelt je lichamelijk en geestelijk weer goed en vrij om te doen wat je wilt. Zoniet, dan tap je
op de volgende belemmering/blok-
kade, tot je vrij bent.

https://youtu.be/oWVqycFkpH4
Bruce Lipton video
Dit is een fascinerende video met Bruce Lipton. Hij vertelt in deze video hoe gedachten je ziek of ongelukkig kunnen maken als je niet de goede controle en inzichten hebt over hoe de kracht van de gedachten werkt.
Bruce Lipton is een celbioloog die zich lang heeft beziggehouden met het gegeven hoe gedachten ons leven in al zijn facetten beinvloeden. Zijn wetenschappelijke bevindingen zijn een openbaring maar ook tegelijk ook ‘schokkend’ en hebben enorme concequenties op allerlei gebieden. De medische wereld stond hier niet echt voor open.
Een aantal onderwerpen welke hij in deze video bespreekt zijn:
– Waarom positief denken alleen niet voldoende is om veranderingen in je leven te kunnen bewerkstelligen.
– Hoe de onbewuste programmering, welke we in onze eerste vroege kinderjaren hebben ondergaan, ons leven tot op de dag van vandaag nog beinvloed. En hoe je vrij kan komen van die ingebakken programmeringsonderdelen (overtuigingen, angsten en beperkende gedachten) waar je last van hebt en waardoor je ontwikkeling en groei geremd wordt.
– Hoe ons onderbewustzijn feitelijk 95 % van de dag aan het stuur zit en ons gedrag en beslissingen beinvloed, terwijl wij in de veronderstelling leven dat we hoofdzakelijk met ons rationele bewustzijn onze weg in het leven bepalen.

 

 

EFT en psychologie

EFT het derde stukje van de puzzel

Iedereen “weet” of gaat er van uit dat psychische problemen grondig en intellectueel ontleed moeten worden en dat het een pijnlijk en een tijdverslindend proces kan zijn. We zijn nu zover dat we moeten accepteren dat de conventionele psychologie goed is in het onderzoeken van het emotionele probleem, maar het kan ons in feite moeilijk helpen om helemaal van het probleem af te komen. Uiteindelijk leert de conventionele therapie om met het probleem om te gaan.

Vaak blijft nog steeds de pijn en het verdriet over de betreffende gebeurtenissen, die we nu echter wel begrijpen, maar waar we dan maar mee moeten leren leven. Waarom heeft gespreks of cognitieve therapie het probleem dan niet opgelost?

Het antwoord ligt in het feit dat conventionele therapie goed is in het identificeren en het uiteen rafelen van een psychisch probleem, maar het werkt niet op de onderliggende energetische emotionele imprint in onze emotionle hersengebieden en neutraliseert deze dus ook niet. Volgens de Energetische Psychologie is de energetische trigger echter wel de echte oorzaak die de fysieke pijn of het geestelijke ongemak in stand houdt.

– Dus hoe knapt iemand nou op?
– Hoe gaat iemand zich nu beter voelen en dus anders gedragen?
– Hoe wordt er nu voor gezorgd dat ook de emotionele pijn verdwijnt?

Uit de talloze, succesrijke praktijkervaringen kunnen we zeggen dat de toepassing van de
Emotional Freedom Techniques hierbij uiterst effectief en blijvend werkt.

Het basisrecept van E.F.T. waar deze techniek uit is opgebouwd is een integratie van al langer beproefde behandelmethodieken als; NLP, mindfulness, Bodyscan, acupressuur, E.M.D.R. In combinatie heeft dit tot doel negatieve ervaringen te vinden, te benoemen, te beleven en gelijktijdig door mechanische beinvloeding van het vegetatieve zenuwstelsel, middels het meridiaan systeem, energetisch te neutraliseren.

EFT de theorie

Het basisuitgangspunt bij EFT luidt dat: 

“Alle negatieve emoties worden veroorzaakt door een verstoring in ons energiesysteem”.

Anders verwoord betekent dit.

“ Dat alle emoties die als negatief worden ervaren het gevolg zijn van niet goed verwerkte emoties die daardoor middels vegetatieve reacties in het lichaam voelbaar blijven”.

Het basisrecept waarmee gewerkt wordt is in feite een combinatie van al langer beproefde behandeltechnieken als NLP, Mindfulness, Bodyscan, Acupressuur en EMDR.

Welke tot doel hebben het traceren van als negatief ervaren gebeurtenissen, gedachten en emoties, deze te benoemen, fysiek te ervaren en tegelijkertijd lichamelijk te beïnvloeden middels het kloppen op acupunctuurpunten en een goede ademtechniek om het vegetatieve zenuwstelsel tot ontspanning te brengen en zodoende de negatieve emotie te neutraliseren.

Is EFT wetenschappelijk onderbouwd?                                                                                                       

De ontdekking van EFT was empirisch en toevallig. Sindsdien is er in de praktijk over de hele wereld heel veel mee gewerkt en zijn er steeds meer wetenschappelijke studies opgestart. De resultaten waren zo snel en soms wonderbaarlijk dat het ook door meerdere beroepsgroepen toegepast ging worden. Via onderstaande link is hierover veel te vinden.

https://www.eftuniverse.com/research-and-studies/eft-research

Waar helpt EFT voor?

We zouden een hele lijst van diagnoses kunnen opsommen die een enorm uitgebreid bestrijken maar kort samen gevat is het aangrijpingspunt van behandeling in het lichaam het vegetatieve zenuwstelsel dat onder andere intensief betrokken is het ontstaan en beleven van emoties. Emoties die op de een of andere manier niet soepel verwerkt zijn, laten hun sporen na in het emotionele brein en zullen tijdens het leven hun aanwezigheid laten voelen middels spierspanningen, ademhalingsproblemen, onrustige gedachten, angsten van allerlei aard e.d.. Hoe meer iemand door allerlei oorzaken emotioneel overbelast raakt hoe meer het lichaam als een onveilig huis voelt en de psyche overprikkelt raakt. Dat heeft zijn effect in allerlei lichamelijk klachten, psychische onevenwichtigheid, prestatievermindering, leerproblemen,verslavingen en angsten. In de conventionele gezondheidzorg heeft al deze problematiek een eigen specialisme waarbij er diverse etiketten worden opgeplakt terwijl het aan de basis in een groot deel van de gevallen door hetzelfde mechanisme wordt veroorzaakt, namelijk een disbalans in het vegetatieve zenuwstelsel.

Wat is de successcore van dez methode?                                                                                              

Als niet professionals deze techniek in de vingers hebben dan is het al mogelijk dat er een resultaat is van 50% van de gevallen waarin ze het toepassen. Belangrijk is dat men leert bewust te zijn op de eigen emoties, gedachten en een lichaamsbewustzijn te ontwikkelen. In handen van professionals kan de successcore oplopen tot 80% à 90%. De kwaliteit van de professional EFT therapeut is van een enorm grote invloed op het resultaat van de behandeling. Veel ervaring met EFT, veiligheid, inlevingsvermogens, psychologische vaardigheden en een goed oog hebben voor lichaamstaal zijn o.a. de voornaamste kwaliteiten waar een therapeut aan dient te voldoen.

Hoe lang duurt een behandeling?                                                                                                             

Of een behandeling kort of lang duurt hangt voor een groot deel af van de vraag waarmee iemand met EFT begint. Er zijn , zoals we dat noemen, eenmalige sterk emotionele gebeurtenissen waar iemand snel van verlost wil zijn. In zo’n geval zijn soms na een of twee sessies de problemen opgelost. Het kan ook zijn dat er een probleem meer gecompliceerd en traumatiserend is en dat er meer sessies noodzakelijk zijn. In vergelijking met conventionele cognitieve behandelmethoden waarbij gesprekstherapie wordt toegepast zijn de resultaten met de energetische aanpak vaak heel effectief en in een veel kortere tijd bereikt. Het toepassen van EFT in het eigen dagelijks leven zou een levensstijl moeten zijn om altijd emotioneel ‘de boel’ op orde te hebben en constant lekker in je vel te kunnen zitten.

Zijn de positieve effecten blijvend?                                                                                                                 

Zo gauw in het emotionele brein een ervaring/emotie van zijn blokkerende lading is ontdaan, staat die ervaring ook niet meer als bedreigend of machteloos te boek en zal dat gedragsmatig ook geen probleem meer geven. Het leven is altijd een voortdurende stroom van ervaringen en emoties en soepeler we daar mee om kunnen gaan hoe meer we lichamelijk en geestelijk gezond zijn. Het grootste deel van mensen met angststoornissen houden dit voor de omgeving geheim en misschien ontkennen ze dat ook nog wel voor zichzelf. Een beproefd recept om in nog grotere problemen te komen omdat ontwijkgedrag en ontkenning grote stressoren zijn.

Werkt EFT ook wanneer iemand er sceptisch over is?                                                                             

Het zou me eerlijk gezegd verbazen als iemand direct overtuigd zou zijn van al de beweringen die EFT doet. Het is nogal wat. Als dit waar is, waarom lopen er dan nog zoveel mensen jaren bij artsen en psychologen?Waarom wordt er nog zoveel medicatie geslikt? Waarom zijn er nog zoveel mensen in de problemen terwijl deze techniek voorhanden is? Vragen die ik mijzelf ook allemaal gesteld heb. Omdat ik ook als klinisch fysiotherapeut veel werk met chronische pijn en onbegrepen klachten, sta ik altijd open voor nieuwe inzichten. Toen ik met EFT begon te experimenteren ontdekte ik al snel de verrassende effecten en ben ik me erin gaan verdiepen om het werkingsmechanisme van deze methode te doorgronden. Het was voor mij toch belangrijk om in mijn werkomgeving een goed gegronde verklaring te vinden waarover ik met artsen kan communiceren, ik geloof namelijk zelf ook niet in toverij. Natuurlijk ontmoet ik dagelijks sceptische reacties als ik EFT ter sprake breng maar een eerste demonstratie en de eigen ervaring doet dit vaak al snel verdwijnen. Het mooie van EFT is ook dat je er niet in hoeft te geloven. Als iemand zich echter weigert open te stellen om het een kans te geven zal een goed resultaat uitblijven. Dan zal het van de ervaring, de kwaliteit en de creativiteit van de therapeut afhangen hoe daar toch op een speelse manier een geloofwaardige toegang in te vinden.

Geluk is niet de afwezigheid van tegenslagen,maar het vermogen om er mee om te kunnen gaan.
Steve Marabole