VSDT staat voor Visual Schema Displacement Theray en gedacht door een Engels echtpaar Speakman ( zonder wetenschappelijke achtergrond ) zonder dat ze kennis hadden van wat ze deden haalden ze verbluffend snel traumatische ervaringen bij mensen weg. De verwachtingen zijn, en dat laten de eerste onderzoeksresultaten ook zien dat VSDT nog sneller werkt dan EMDR therapie  De techniek is zo fascinerend dat het bijna te mooi is om waar te zijn en geeft een heel ander beeld op traumaverwerking. Ad de Jongh en Susy Matthijssen deden hier in Nederland verder onderzoek na en kwamen tot verbluffende resultaten. Deze onderzoeken lopen nog en de eerste protocollen zijn inmiddels geschreven en daar wordt nu volop onderzoek naar gedaan. Zodra deze onderzoeken zijn afgerond zullen we hier nadere info vertonen. En zal deze interventie in onze praktijk worden ingezet. Ook boeiend om eens te lezen : therapie in Spanje
Cirkel van invloed