Waarom Bokspsychotherapie?

Een hulpvraag is altijd gericht op het in gang zetten van een verandering, zeker als het gaat om ernstige psychische problemen. Die verandering gaat vaak gepaard met weerstand die moeilijk zelf te doorbreken is. Met Bokspsychotherapie gaan we hier op een ervaringsgerichte, specialistische manier mee aan het werk. Dat gaat wezenlijk verder dan de vaak aangeboden coaching en vergt professionele begeleiding. Tevens voegen wij EMDR therapie toe aan de therapie.

Je lichaam vertelt

Het voordeel van Bokspsychotherapie ten opzichte van regulier therapie (in de spreekkamer) is dat je beweging brengt in verschillende gebieden in je lichaam. Hierdoor ervaar en voel je sneller wat er mis gaat en kun je zaken gerichter aanpakken. Kortom, je lichaam vertelt je waar de blokkade of het probleem zit. Daarnaast kan het een goede uitlaatklep zijn voor negatieve emoties en spanning, waardoor je jezelf hiervan letterlijk bevrijdt. Met behulp van Bokspsychotherapie kun je de stress en trauma’s letterlijk van je af slaan, je spieren losmaken, je hoofd leegmaken en je lichaam bevrijden. En bovendien zorgen dat je letterlijk en figuurlijk steviger in je schoenen komt te staan en weer vrij kunt leven.

DE EFFECTEN VAN EEN TRAUMA

Een trauma ontstaat na een ingrijpende gebeurtenis. Wat de gebeurtenis is, kan sterk uiteenlopen. Het gaat er hierbij soms niet eens om wat die traumatische ervaring precies inhield, maar om het effect dat die op iemand heeft.

De effecten van een trauma kunnen bijzonder sterk zijn. Niet alleen kunnen er psychologische klachten ontstaan, een trauma kan ook lichamelijke klachten veroorzaken.

Trauma’s kunnen onder meer de volgende symptomen veroorzaken:

 • Onvrijwillige herbelevingen of optreden herinneringen aan de gebeurtenis(sen)
 • Vermijding: het vermijden van situaties en omgevingen die op enige wijze gelinkt zijn aan de traumatische ervaring
 • Angststoornissen: angsten ontstaan als gevolg van het trauma. Deze angsten kunnen gerelateerd zijn aan de gebeurtenis zelf, maar dit hoeft niet altijd zo te zijn
 • Onrust en stress
 • Negatieve en/of depressieve gevoelens
 • Prikkelbaarheid
 • Gevoel van machteloosheid
 • Weinig zelfvertrouwen, gevoel van zwakte
 • Niet of moeilijk dingen los kunnen laten
 • Boosheid
 • Verdriet

De klachten die kunnen ontstaan als gevolg van een trauma lopen zeer sterk uiteen en vragen daarom ook om een gerichte aanpak. Er bestaat niet één enkele manier om aan de slag te gaan met traumaverwerking

Voor wie is Bokspsychotherapie?

Bokspsychotherapie kan helpen bij verschillende probleemgebieden en diagnoses zoals PTSS, persoonlijkheidsstoornissen, autisme of ADHD. Als je last hebt van depressies, somberheid of angststoornissen en vastloopt door onverwerkte trauma’s of vaste patronen en schema’s uit het verleden. Maar ook als je teveel over je grenzen gaat of laat gaan, geen confrontaties kunt aangaan en hierdoor in het dagelijks leven wezenlijk vastloopt of in de problemen komt.

Maatwerk

Ieder mens is verschillend en heeft zijn eigen verhaal en levenspad. Bokspsychotherapie is daarom altijd maatwerk en specifiek afgestemd op jouw situatie, wensen en behoeften. We luisteren naar wat jij nodig hebt en passen onze deskundige begeleiding hierop aan. Ook het aantal nodige sessies is afhankelijk van de situatie en voortgang. Samen met jou evalueren we regelmatig hoe het gaat en bepalen samen wanneer het gewenste eindresultaat is bereikt. Je hoeft niet topfit te zijn om deel te nemen. We zorgen ervoor dat de fysieke oefeningen aangepast zijn aan jouw huidige niveau van fitheid.

Hoe werkt Bokspsychotherapie?

Samen ontdekken, leren en werken we vanuit trauma’s of vastgeroeste overtuigingen die jou belemmeren in je leven. We doen dit onder andere door in beweging te komen waarbij we gebruik maken van technieken uit de bokssport. Tijdens onze sessies spiegelt de psychotherapeut continu wat er gebeurt en vraagt en prikt door. Dankzij onze specialistische aanpak zijn we in staat het werkelijke probleem, oorzaken, weerstand en blokkades snel op te sporen en aan te pakken. In de praktijk lukt dat vaak niet om met alleen praten op te lossen. Daarbij bewijst de praktijk dat het met deze methode vaak een stuk sneller gaat.

Bij ons is de bokspsychotherapie dus een op een en in de ring en niet op een bokszak in een groep zoals op diverse andere locaties word aangeboden. Bokspsychotherapie word ook aangeboden in onze interne intensieve 4 wekelijkse trajecten.

Kosten

Bokspsychotherapie vanuit Praktijk Nederland wordt aangeboden aan particulieren en aan bedrijven ten behoeve van individuele werknemers. Wil je aan de slag met Bokspsychotherapie, dan bieden we daarvoor de onderstaande opties. Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% btw.

Pakket 1: Vaststelling diagnostiek € 550

In twee sessie worden patronen en blokkades zichtbaar. Inclusief rapportage en verslaglegging begeleidingvaneenpsycholoog en bokstrainer.

Pakket 2: Behandeling kort € 1250

Vijf sessies, inclusief rapportage en verslaglegging begeleiding van een psycholoog en bokstrainer 

Behandeling richt zich op het doorbreken van negatieve gedragspatronen en inslijten van alternatieve gedragingen.

Pakket 3: Behandeling lang € 2500

Tien sessies, inclusief rapportage en verslaglegging, begeleiding van een psycholoog en bokstrainer 

Wanneer er sprake is van meer complexe problematiek, is een intensiever traject nodig. Hierbij is een combinatie van Bokspsychotherapie en psychotherapie (eventueel met EMDR) mogelijk.

Behandelingen vanuit zorgverzekering

Voor behandelingen van particulieren die in aanmerking willen komen voor een vergoeding van de zorgverzekering dan is er helaas een zeer lange wachtlijst van helaas soms wel meer dan een jaar. Daarom hebben we besloten dit (tijdelijk) niet meer aan te bieden via de zorgverzekering. Om in aanmerking te komen voor vergoeding van de behandeling van de psycholoog/psychotherapeut dien je een verwijzing te hebben van de huisarts of specialist met vermoede DSM V diagnose (bijvoorbeeld depressie of angststoornis). Is dat niet op jou van toepassing, dan zijn de kosten voor eigen rekening en worden ze niet vergoed door de zorgverzekering. De kosten van de bokstrainer worden sowieso niet vergoed vanuit het zorgverzekeringstraject.

Helaas is ons zorgstelsel niet zo goed op dergelijke gebieden. In veel gevallen vergoed de werkgever wel dit traject, deze is voor de werkgever fiscaal aftrekbaar. Ook is er vaak vergoeding mogelijk indien u klachten heeft na een ongeval middels de letselschadeverzekering. Wij zagen dit graag anders. Immers iedereen heeft recht op de aller beste zorg. Ook binnen de gemeente, reïntegratie trajecten en het UWV liggen vaak mogelijkheden voor vergoedingen. Echter dient u dit zelf aan te vragen.