Klachten

Er kan altijd iets gebeuren waardoor u het niet met on eens bent of dat er iets is wat u minder prettig vind.

Immers wij zijn ook mens en zullen af en toe best een foutje maken, wij vragen u dit bij ons kenbaar, (bij voorkeur schriftelijk)te maken zodat we het kunnen oplossen.

Mocht dit niet lukken dan kunt u zich wenden tot onze geschillencommissie die wij via erisietsmisgegaan hebben geregeld.

Hoe een en ander werkt kunt u hier lezen.