Eetstoornissen

(anorexia nervosa, boulimia, bing eating disorder) staan bekend als moeilijk te behandelen. Cognitieve gedragstherapie neemt hierbij een prominente plaats in. Maar toch zijn we steeds op zoek naar nieuwe inzichten en invalshoeken. Vanuit die positie zijn we gaan kijken hoe we eetstoornis patiënten kunnen helpen bij eetstoornissen.

EMDR kan relevante verbetering teweeg brengen waar de meest gangbare methoden veel lastiger of zelfs niet te bereiken zijn. EMDR is in te zetten bij jongeren en volwassenen met eetstoornissen. Maar ook emotie eten en over eten kunnen we met EMDR therapie behandelen.

Vaak is er een onderliggend probleem waardoor eetproblemen, eetstoornissen ontstaan als traumatische ervaringen, negatieve zelfwaardering, negatieve lichaamsbeweging, gebrekkige affecttolerantie.

We kijken erna welke aspecten specifieke aandacht vragen en hoe men kan omgaan met valkuilen en problemen die we onderweg tegen kunnen komen.

Wat is de toegevoegde waarde van EMDR ?

Cognitieve gedragstherapie richt zich vooral op de veranderingen van actuele cognities, denkpatronen en schema’s maar in mindere mate op het ontstaan er van. Actuele patronen worden voor een belangrijk deel aangestuurd door onze geheugenrepresentaties van die vroegere ervaringen. EMDR bied de mogelijkheden tot bewerking (of herevaluatie) van de herinnering aan deze gebeurtenissen en past in dat opzicht goed in het cognitieve gedragstherapie programma.

Het grote voordeel bij EMDR is dat de therapeut minder “doorzeurt”, bij EMDR hoef je ook geen huiswerk te maken. Gaan we voor een compleet behandeltraject waarin we ook andere technieken inpassen dan is dat wel het geval denk bijvoorbeeld aan schrijfopdrachten.

Nog een voordeel van EMDR in de behandeling zou kunnen zijn dat EMDR de mogelijkheden beperkt tot patiënten als vermijdingsgedrag, om niet te hoeven voelen en om daadwerkelijke veranderingen van gedrag uit te stellen. Bij EMDR focus je op pijnlijk geheugenmateriaal, de neiging om maar op de oppervlakte te blijven’ word doorbroken.

Bij 20 tot 40% van de mensen met eetproblemen komen die voort uit seksueel misbruik in het verleden, als kind maar ook op latere leeftijd, door een vader, opa, oom of partner. Of door een seksueel misdrijf. Maar er kunnen nog zoveel meer andere oorzaken aan ten grondslag liggen.

Als therapeut zijn wij opgeleid door de VEN geaccrediteerde opleiders en hebben een specifiek, aanvullend traject gevolgd voor EMDR en eetstoornissen met een supervisie traject. U bent dus veilig in onze handen met uw eetstoornis.