Tinnitus

Tinnitus, ook wel oorsuizen genoemd, is een piep, zoom, geluid die veelal continu aanwezig is. Medisch gezien is er in de meeste gevallen niets aan de hand. Toch beheerst de tinnitus het complete leven van de patiënt.

https://youtu.be/ij7PnVa-vs0

EMDR bij tinnitus

Er zijn mensen met tinnitus die het als zo heftig ervaren dat ze geen leven meer ervaren. EMDR kan hierbij helpen. We gaan op onderzoek naar alle nare ervaringen rondom de persoon en de tinnitus.

Lees het blog over een waargebeurd verhaal over de intensieve behandeling over tinnitus.

Deze behandelen we met EMDR waardoor de tinnitus naar de achtergrond verdwijnt en mensen er minder of geen last meer van ervaren.

U hoort ons niet zeggen dat we met EMDR oorsuizen kunnen oplossen. Helaas dat niet maar we leren je er anders mee om te gaan zodat het lijkt alsof het niet minder of juist (veel) minder aanwezig is.

Opvallend was ook dat tijdens het EMDR congres resultaten bekend zijn gemaakt n.a.v. het onderzoek oorsuizen en EMDR. Er worden ontzettend goede resultaten behaald.

In ons programma combineren we dan ook de diverse technieken waarbij is aangetoond dat ze verlichting kunnen bieden. Maar hier geldt helaas wel dat wat bij de een werkt, werkt bij de ander niet. Het is dus wel even een zoektocht waarbij jij het meeste resultaat kunt bereiken.

‘Gehoor is een bijzonder orgaan. Het waarschuwt ons, zelfs eerder dan we iets zien. ‘Het is één van de gevaarsignaleerders in ons brein. Een vreemd geluid, zoals tinnitus, maakt ons dan ook alert. Onze hersenen interpreteren het tinnitusgeluid als ‘gevaar’, waardoor het veel stress oplevert en je er niet aan kunt wennen.’

EMDR haalt de emotie en de levendigheid van deze nare herinneringen af. Daardoor neemt ook het gevoel van gevaar en de bijhorende alertheid af. Op die manier kunnen de hersenen wennen aan het tinnitus-geluid en kan het naar de achtergrond verdwijnen. ‘Net zoals mensen die langs een spoorweg wonen, de langskomende treinen niet meer horen.

Kosten

Heb jij klachten informeer dan naar de mogelijkheden. Wij bieden een traject aan van 6 behandelingen die 1x per twee weken plaats vinden. De kosten bedragen €750,- deze worden niet vergoed, veelal is er via werkgevers, UWV of PGB wel een en ander mogelijk.