Hoe werkt ons brein

Hoe werkt ons brein is ontzettend boeiend en om EMDR te kunnen begrijpen is het belangrijk een aantal zaken te weten.Onze drie breinen zijn : neocortex, hersenstam en het lymbische systeem Onze hersenstam reguleert de fysieke functies als bijvoorbeeld :
 • Slaap en waakcyclus
 • Oogbewegingen
 • Huilen
 • Plassen
 • Slikken
 • Kauwen
 • Proeven
 • Bloedsomloop
 • Ademhaling
 • Overgeven
 • Vorming van speeksel
 • Controle pupil grote
 • Voelen bewegingen en zwaartekracht
 • Spijsvertering.
De neocortex is betrokken bij :
neocortex emdr traumaverwerking trauma meppel
neocortex
 • Zintuigelijke beweging
 • Bewuste bewegingen
 • Verwerken van emoties
 • Taal
 • Abstract denken
 • Zelfbewust
 • Rederneren
 • Probeert emoties in de hand te houden
 • Gewetensopbouw
En ons lymbische systeem is betrokken bij :
 • Zien
 • Voelen
 • Proeven
 • Onbewust instinctief
 • Emoties
 • Stemmingen (lichamelijke reacties)
 • Reguleren emotionele reacties
 • Betrokken bij leren en geheugenverwerking
 • Reuksysteem
Dan hebben we nog ons werkgeheugen/ pre-fortale cortex zeer belangrijk bij EMDR, deze is betrokken bij :
 • Tijdelijke opslag
 • Actieve denkprocessen
 • Oude herinneringen (beelden)
 • Stuurt actueel gedrag bij reacties
 • Berekent complexte situatie voor actie
 • Fonologische lus -voor auditieve informatie
 • Koppelt lange en korte termijngeheugen
 • Visuospatieel kladblok, visuele informatie
 • Central executive systeem – informatiestroom tussen auditieve en visuele informatie
 • Episodisch buffer – integreert informatie naar begrip
Dan hebben we nog de amygdala, ook bij trauma verwerking is deze ontzettend van invloed.
 • Spelen een belangrijke rol bij het opslaan van herinneringen aan emotionele herinneringen.
 • Onthoud gevoelsinformatie
 • is gesplitst op gevaar
 • is gesplitst op seksuele activiteit en geaardheid
 • niet-bewust geheugen
Dan hebben we nog het hypocampus :
 • Korte termijn geheugen
 • Zet herinnering en waarneming in een betekenisvolle context
 • Sorteerplaats
 • Stress verschrompeld dit deel (door cortisol-adrenaline-noradrenaline)
 • In de droomfase stort de inhoud in hogere breindelen
Dan is er nog de Thalamus :
 • Verbindingsstation naar de hersenen
 • Schakelstation naar de cortex
 • Overbrengen van informatie van zintuigelijke prikkels
 • Filter voor prikkels van buiten
 • Van binnen (van je eigen lijf)
 • Visuele en auditieve waarnemingen
 • Integratie en expressie van emotionele prikkels
Dan is er nog de pons ook wel de brug van varol genoemd. Deze is wel heel erg van invloed bij EMDR want deze willen we eigenlijk gaan resetten.
 • Zorgt ervoor dat o.a. prikkels van het evenwichtsorgaan en gehoororgaan worden doorgegeven aan onze kleine hersenen.
 • Verbinding tussen grote en kleine hersenen.
 • Pons neemt trauma regie over (daardoor verbrokkelt de verwerking en verslechterd de opslag in beelden, geluiden, gevoelens en geuren.
Misschien vind je het wat te technisch maar zeker is het boeiend om te weten welk deel van je hersenen van invloed is. Zo kun je EMDR ook beter begrijpen. Ons brein tijdens het waakbewustzijn : Gemiddeld is slechts 12% van het brein is maar actief ! Belangrijke functie, de hogere hersendelen (cortex) (ratio, geweten, vooruitzien e.d.) pogen het emotionele brein te reguleren. Dan in de droomfase : In onze REM slaap “klapt” brein open en is 96% actief! Door de snelle interactie tussen beide hersenhelften neemt het emotionele brein de regie over. De droom is dus een door emotie gestuurde fenomeen zonder bewuste regisseur. De hippocampus wordt geleegd van het korte termijn geheugen naar de lange termijn geheugen. En wat gebeurd er nu met ons brein tijdens een trauma ? De amygdala is “knock out”van de hogere breindelen. De pons neemt de regie over. Hogere kloksnelheid, vertraagde film een soort slow motion, En je verandert in een “koele kikker”. Na afloop komen de emoties als bv trillen e.d. en daarna komen de gedachtes, Als het brein niet “ontwaakt” raak je in een shock.

Hoe werkt ons brein