PTSS

  • herbelevingen
  • vermijding
  • woede uitbarstingen