Intergratieve gehechtheidstraumabehandeling

Wat is intergratieve gehechtheidstraumabehandeling (IGT)

Integratieve gehechtheidstraumabehandeling is een vorm van therapie die gericht is op het verwerken van traumatische ervaringen die voortkomen uit problemen in de hechtingsrelaties. Het richt zich op het herstellen van de veilige hechting tussen individuen en het verminderen van de negatieve effecten van traumatische ervaringen op de mentale gezondheid en het functioneren.

In onze praktijk behandelen we kinderen waarbij EMDR alleen niet voldoende is. Hier doen zowel de adoptie of pleegouders mee, het kind en waar mogelijk ook de biologische ouders. 

De behandeling combineert verschillende therapeutische benaderingen en technieken, zoals cognitieve gedragstherapie, EMDR, psycho-educatie, lichaamsgerichte therapie en hechtingstherapie. Het doel is om een veilige en ondersteunende therapeutische omgeving te creëren waarin de cliënt kan experimenteren met nieuwe manieren van denken, voelen en reageren op stressvolle situaties.

Door middel van integratieve gehechtheidstraumabehandeling kunnen individuen hun verleden verwerken, hun emotionele banden versterken en nieuwe manieren van communiceren en omgaan met anderen ontwikkelen. Het kan worden toegepast bij kinderen, adolescenten en volwassenen die problemen ervaren als gevolg van traumatische ervaringen en hechtingsproblemen.

Het traject is intensief en bestaat uit 3 fasen. Het gehele traject duurt ongeveer een jaar 1 en op sommige momenten 2x per week. Waarbij we proberen de therapie zo leuk mogelijk te houden middels leuke en speelse opdrachten.

De behandeling kan helpen bij verschillende problemen zoals depressie, angststoornissen, posttraumatische stressstoornis, borderline persoonlijkheidsstoornis en problemen in interpersoonlijke relaties. Het doel is om de cliënt te helpen herstellen van het trauma, een positief zelfbeeld te ontwikkelen en gezonde relaties op te bouwen.

Wij hebben de opleiding genoten bij het Rino te Amsterdam in 2023. En zetten deze methodiek met regelmaat in bij kinderen die onveilig gehecht zijn als door uit huisplaatsing en/of adoptie. De resultaten zijn bij zowel ouders als kind erg verrassend positief. Wij hebben tijdens de opleiding de rol van gezinstherapeut en EMDR therapeut met goed gevolg doorlopen.