PTSS kenmerken

Hoe ziet een ptss aanval eruit ?

Een PTSS (posttraumatische stressstoornis) aanval, ook wel bekend als een PTSS-opflakkering of -crisis, kan verschillende vormen aannemen en kan variëren van persoon tot persoon. Het is belangrijk op te merken dat niet alle mensen met PTSS dezelfde symptomen ervaren, en dat de intensiteit van een aanval ook kan verschillen.

Enkele mogelijke symptomen die kunnen optreden tijdens een PTSS-aanval zijn onder andere:

*Herbeleving van het trauma: Dit kan gepaard gaan met het ervaren van intense en oncontroleerbare flashbacks, nare herinneringen, levendige dromen of nachtmerries die betrekking hebben op het trauma. Het individu kan zich tijdens een aanval voelen alsof ze weer in de traumatische gebeurtenis zijn.

*Vermijdingsgedrag: Mensen met PTSS kunnen tijdens een aanval situaties, plaatsen, mensen of activiteiten vermijden die hen doen herinneren aan het trauma. Ze kunnen zich terugtrekken, zich geïsoleerd voelen en activiteiten vermijden die ze eens graag deden.

*Hyperarousal: Dit kan zich uiten in prikkelbaarheid, woede-uitbarstingen, slapeloosheid, concentratieproblemen, constante waakzaamheid, schrikreacties, schrikachtigheid en een verhoogde hartslag.

*Emotionele instabiliteit: Een persoon met PTSS kan tijdens een aanval intense angst, paniek, verdriet, schuldgevoelens, schaamte, prikkelbaarheid of gevoelens van leegte ervaren. Ze kunnen ook moeite hebben met het reguleren van hun emoties.

*Fysieke symptomen: Naast de psychologische en emotionele symptomen kunnen mensen met PTSS ook fysieke symptomen ervaren tijdens een aanval, zoals hartkloppingen, hoofdpijn, maagklachten, duizeligheid of kortademigheid.

Het is belangrijk om te vermelden dat deze symptomen optreden als gevolg van een situatie die het individu doet herinneren aan het trauma en dat ze zich volledig kunnen verliezen in deze ervaring. Het kan een overweldigende en beangstigende ervaring zijn voor degene die de aanval doormaakt.

Waar hebben kinderen last van als ze PTSS hebben?

Kinderen hebben dezelfde klachten als volwassenen, maar zij uiten het anders. Ze hebben bijvoorbeeld meer problemen met leren of met klasgenoten. Ze zijn stil en teruggetrokken, of juist heel erg druk. Ze hebben buikpijn of hoofdpijn zonder dat daar een goede verklaring voor is. ’s Nachts worden ze achtervolgd door nachtmerries.

Welke symptomen hebben mensen met PTSS?

Mensen die langere tijd last hebben van PTSS, krijgen vaak ook andere psychische problemen zoals een depressie of angststoornis.

Patiënten vervreemden van hun naasten wanneer ze niet kunnen praten over de ervaren psychotrauma’s, maar ook wanneer ze erg emotioneel blijven.

Bij mensen die jong en langdurig getraumatiseerd zijn kan de ontwikkeling van hun persoonlijkheid verstoord raken. Zij hebben bijvoorbeeld onvoldoende zelfvertrouwen of zijn voortdurend achterdochtig.

Bij gebeurtenissen als kindermishandeling en incest wordt vaak van slachtoffers gevraagd dat ze er over zwijgen. Niemand durft er over te praten. Juist bij deze vormen van trauma krijgen mensen last van veel angsten, depressies, minderwaardigheidsgevoelens en schuldgevoelens.

Vanwege de angsten en heftige emoties, die bij een PTSS voorkomen, gaan sommige mensen te veel alcohol, drugs of rustgevende middelen (benzodiazepinen) gebruiken en raken daar soms aan verslaafd. Samen met de woede-uitbarstingen en prikkelbaarheid kan dit ook leiden tot (huiselijk) geweld.

Mensen raken uitgeput, onder andere doordat ze slecht en onrustig slapen. Overdag werken wordt daardoor moeilijker. Men kan nauwelijks nog genieten van het dagelijkse leven. en soms geen toekomst meer ziet, kunnen mensen zich in zichzelf terugtrekken, sociale contacten verbreken en vereenzamen.

Soms durven mensen zich niet te laten behandelen omdat ze bang zijn voor hun eigen emoties, omdat ze niet over het trauma kunnen praten, of omdat ze denken dat behandeling toch geen zin meer heeft.

PTSS gaat nooit vanzelf over behandeling is echt nodig. Wij behandelen PTSS klachten in meerdaagse intensieve trajecten.