EMDR en dementie of na een beroerte

Zo gek nog niet…. Vergeet het zeker niet!

Uit onze uitgebreide ervaring weten we dat het merendeel van de mensen die lijden aan dementie of na een beroerte last hebben van oude herinneringen die weer boven komen. En daar zitten met grote regelmaat traumatische herinneringen tussen. 

Dementerende mensen verliezen steeds meer grip op hun cognities en dus op hun leven. Het kost de mensen veel moeite en energie om te kunnen blijven handhaven. 

Het is jammer dat veel praktijken, psychologen en therapeuten deze doelgroep niet meenemen in deze behandel interventie. Veel mensen maken in hun leven nare of zelfs allerlei verschrikkelijke dingen mee. En zeker de oudere generatie probeert deze herinnering weg te stoppen of eronder te houden middels de onderdrukkende werking van de frontale cortex.

CVA of alzheimer

Door de jaren heen, als de functie wordt aangetast door verouderingsverschijnselen, een CVA of Alzheimer, kunnen de herinneringen een steeds grotere rol gaan spelen in het dagelijkse leven van een patiënt. Waardoor deze steeds meer onder die herinneringen haarlijnen. Het Libische systeem dat nog prima werkt, wordt steeds weer geactiveerd. Dat wordt door de tijd alleen maar erger en zeker niet minder. Hierin zien we veelvuldig herbelevingen, nachtmerries, onrust, schrikachtigheid en slaapproblemen op. 

Er is geen reden om aan te nemen dat een neurobiologische ‘wet’ -en de effecten als gevolg van het belasten van het werkgeheugen- niet zal opgaan bij iemand met dementie problemen. Ook hier is immers het trauma opgeslagen in het werkgeheugen het enige wat je dus hoeft te doen is dit te belasten. Dementie is dus geen contra indicatie voor EMDR mits het de instructies nog begrijpt en kan aangeven dat het last heeft van nare of akelige herinneringsbeelden. Want hoe prettig is het om deze groep mensen te helpen om de herbelevingen van oud zeer te kunnen verwijderen.

Afhankelijk van het stadium van de patiënt zal men meer werkgeheugen moeite moeten doen en meer moeite moeten doen om de herinnering op te halen maar het is nog steeds mogelijk de EMDR te laten slagen. In de meeste gevallen zal de oogbewegingstaken niet zo goed lukken maar de taps en klikjes werken nog steeds. Het kan de patiënt een stuk emotionele rust geven. Maar ook zetten we regelmatig familieleden of naasten in om te betrekken bij de behandeling. Net als we doen bij jonge kinderen of gehandicapten.

Onze ervaring is ook dat agressief gedrag evenals herbelevingen, nachtmerries, onrust en slaapproblematiek na een EMDR behandeling af neemt of zelfs geheel kan verdwijnen!

Wij hebben ervaringen met het behandelen van deze “vergeten” groep, veel reguliere behandelaars nog wel eens willen aangeven deze niet te kunnen of willen behandelen, waarbij wij toch steeds mooie resultaten bereiken. Naast de ervaring hebben wij hier een gerichte training/ opleiding in gevolgd.